Privacy verklaring

Red Dot Grocer hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. We informeren u ook over uw rechten hierin. In deze Privacy verklaring geven we u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Red Dot Grocer.

 

We geven antwoord op de volgende vragen:

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens
 2. Van wie verwerkt Red Dot Grocer persoonsgegeven
 3. Waarom verwerkt Red Dot Grocer persoonsgegevens?
 4. Verwerkt Red Dot Grocer ook bijzondere persoonsgegevens?
 5. Hoe gaat Red Dot Grocer met mijn persoonsgegevens om?
 6. Welke regels gelden voor Red Dot Grocer bij de verwerking van persoonsgegevens?
 7. Welke persoonsgegevens verwerkt Red Dot Grocer van mij?
 8. Wat zijn mijn rechten?
 9. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
 10. Kan Red Dot Grocer dit document wijzigen?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Red Dot Grocer B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Dit zijn onze contactgegevens:

Red Dot Grocer B.V.
Plaza 26
6852 RX Huissen

Telefoonnummer: +491741763837
Bedrijfsregistratie: Kamer van Koophandel nummer 83048162
e-mail: info@reddotgrocer.com

Van wie verwerkt Red Dot Grocer persoonsgegevens?

Red Dot Grocer verwerkt persoonsgegevens van klanten, websitebezoekers, leveranciers en externe relaties.

Waarom verwerkt Red Dot Grocer persoonsgegevens?

Red Dot Grocer verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. We hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Red Dot Grovcer. Dat is het geval bij:

 • Bestellen
 • Bezorgen
 • Afrekenen
 • Retouren
 • Contact met ons

We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • een gerechtelijk bevel of vonnis.
 • een vermoeden van fraude.
 • administratiegegevens voor de Belastingdienst.

En soms heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:

Abonneren op de nieuwsbrief van Red Dot Grocer.

Verwerkt Red Dot Grocer ook bijzondere persoonsgegevens?

Red Dot Grocer verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat Red Dot Grocer met mijn persoonsgegevens om?

Red Dot Grocer respecteert en beschermt uw persoonsgegevens. We hanteren de volgende regels:

 1. We gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om;
 2. We gebruiken uw gegevens alleen voor een vooraf bepaald doel (zoals het nakomen van een overeenkomst met u);
 3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
 4. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens;

 

Binnen Red Dot Grocer kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die de gegevens voor hun werk nodig hebben. Anderen kunnen uw persoonsgegevens niet verwerken. Daarnaast hebben onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht.

 

We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld om diensten aan u te leveren. Denk aan bezorgpartners, betaalpartners en IT-dienstverleners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacy-voorwaarden en geheimhouding garanderen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derde partijen.

 

Wanneer uw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigt Red Dot Grocer uw persoonsgegevens. Of we gebruiken uw gegevens anoniem. Dan weten we niet meer dat de gegevens van u zijn. Dit doen we bijvoorbeeld voor interne analyses en rapportages.

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit zijn de verwijdertermijnen:

 • Inactieve accounts op Mijn Red Dot Grocer verwijderen we na 7 jaar.
 • Factuur-, betaal- en bestelgegevens in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Deze bewaartermijn is verplicht door de Belastingdienst.

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Wij sluiten in die gevallen speciale contracten om uw privacy te waarborgen.

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen

Welke regels gelden voor Red Dot Grocer bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Red Dot Grocer onder meer gebonden aan:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet AVG
 • Telecommunicatiewet

Welke persoonsgegevens verwerkt Red Dot Grocer van mij?

Red Dot Grocer biedt een aantal diensten, die hieronder worden benoemd, waarvoor hoofdzakelijk basale persoonsgegevens worden verwerkt, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de betreffende dienst op een goed manier te kunnen aanbieden:

 1. Online aankoop
 2. Mijn Account
 3. Klantenservice

1. Online aankoop

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw online bestellingen en retourzendingen te verwerken en om u te informeren over de leveringsstatus en nieuwe producten in ons assortiment. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw betalingen te verwerken en klachten voor producten te behandelen.

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

 • Van consumenten uw contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres
 • Van bedrijven de bedrijfsgegevens zoals klantnummer, bedrijfsnaam, vestigings-, factuur- en afleveradressen en de gegevens van contactpersonen.
 • Betalingsgegevens
 • Bestelgegevens
 • Inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord), indien u een Mijn Red Dot Grocer account heeft.

Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens worden doorgestuurd aan distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders voor de afhandeling van uw betaling.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actieve klant bent.

2. Mijn Red Dot Grocer Account

Welke soorten persoonsgegevens verzamelen we?

We verwerken altijd uw e-mailadres en wachtwoord die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor Mijn Red Dot Grocer Account.

 

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Van consumenten uw contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres
 • Van bedrijven de bedrijfsgegevens zoals klantnummer, bedrijfsnaam, vestigings-, factuur- en afleveradressen en de gegevens van contactpersonen, automatische incasso.
 • nieuwsbrief abonnementen
 • registratie van favoriete producten (wanneer u dat aangeeft)
 • bestelgeschiedenis (afhankelijk van aankopen)
 • retouren (afhankelijk van aankopen)
 • inloggegevens (e-mail en wachtwoord)

Met wie delen we uw gegevens?

Uw Mijn Red Dot Grocer Account gegevens worden niet gedeeld met derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang u een actief account heeft.

3. Klantenservice

We gebruiken uw persoonsgegevens om uw vragen te beantwoorden, om klachten voor producten te behandelen en om u anderszins van dienst te kunnen zijn via e-mail en/of telefoon.

We kunnen ook contact met u opnemen als er een probleem is met uw bestelling.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken alle gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van de volgende categorieën:

 • van consumenten uw contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • van bedrijven: het klantnummer, de bedrijfsnaam, vestigingsadres en gegevens van de contactpersoon
 • betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • bestelgegevens
 • alle correspondentie op dit gebied

Met wie delen we uw gegevens?

De gegevens worden niet gedeeld met derden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zolang als u klant bent.

Wat zijn mijn rechten?

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Red Dot Grocer kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op correctie van foutieve persoonsgegevens
 • Recht op wissen van persoonsgegevens
 • Recht op beperking en bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht op het intrekken van toestemming

Via uw eigen Mijn Red Dot Grocer Account in onze webshop heeft u inzage in een groot deel van de over u verwerkte persoonsgegevens. Op ieder moment kunt u deze gegevens wijzigen.

 

Heeft u geen Mijn Red Dot Grocer Account en/of wilt u inzicht in alle persoonsgegevens die Red Dot Grocer van u verwerkt, dan kunt u dit aanvragen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen (verbeteren) en/of te blokkeren. Uw verzoek kunt u per e-mail indienen.

 

Red Dot Grocer is verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn of als wij uw gegevens niet langer nodig hebben. Daarnaast kunt u een verzoek tot verwijdering indienen. Indien u uw gegevens wilt verwijderen, kunt u een e-mail sturen. We zullen uw gegevens dan verwijderen, behalve in de volgende gevallen:

 • u heeft een lopende zaak met de Klantenservice
 • u heeft een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 • u heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Red Dot Grocer
 • de wettelijke bewaartermijn is nog niet verstreken

Wanneer we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een bestelling, dan kunt u een kopie van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat ontvangen.  Dit heeft alleen betrekking op de gegevens die u ons heeft verstrekt.

 

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Uw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van uw toestemming door ons geblokkeerd. Stuur hiervoor een e-mail. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, is afmelding mogelijk via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Dit kan op ieder moment.

 

Indien u bezwaar maakt tegen direct marketing, dan kunt u de instructies in de ontvangen marketingmail volgen om u uit te schrijven. We zullen u dan direct uitschrijven.

 

Alle bovengenoemde verzoeken kunt u sturen naar info@reddotgrocer.com. Uw verzoek wordt binnen een maand beantwoord.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Mocht u een vraag of opmerking hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Red Dot Grocer, dan kunt u:

 • bellen met Red Dot Grocer Klantenservice op : +49 15158888788
 • een e-mail sturen naar info@reddotgrocer.com.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens, dan u kunt u een e-mail sturen naar info@reddotgrocer.com. U ontvangt binnen een maand een schriftelijke reactie op uw klacht. Bent u niet tevreden met het antwoord, dan kunt u een procedure starten bij de rechtbank of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Kan Red Dot Grocer dit document wijzigen?

Ja, deze Privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de Privacy verklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze Privacy verklaring kunt u steeds terugvinden op de website.

 

Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 oktober 2021.

Cookie verklaring

Red Dot Grocer maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en web beacons op haar website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies door Red Dot Grocer B.V.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Red Dot Grocer B.V., gevestigd op Plaza 26, 6852 RX  te Huissen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze cookie verklaring.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt.

 

Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op de website leuker en makkelijker voor u wordt;
 • U bij uw bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We u speciale functionaliteiten kunnen aanbieden als je de website bezoekt;
 • We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We advertenties kunnen tonen waarvan wij denken dat u die interessant zult vinden;

Wat zijn de overige technieken?

JavaScripts en web beacons zijn standaard internet technieken die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites.

Overzicht cookies

Wilt u weten welke cookies er worden gebruikt? Raadpleeg dan het volgende overzicht:

Cookie-naam
Aanbieder
Doel
Duur
SessionID#27
Paypal.com
This cookie is provided by PayPal. The cookie is used in context with transaction on the website. The cookie is necessary for secure transactions.
3 Years
_paypal_storage
Reddotgrocer.com
Used in context with the PayPal payment function on the website. The cookie is necessary for making a safe transaction through PayPal.
Persistent
_stripe_mid
Reddotgrocer.com
The cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information.
1 Year
_stripe_sid
Reddotgrocer.com
This cookie is necessary for making credit card transactions on the website. The service is provided by Stripe.com which allows online transactions without storing any credit card information.
1 day
Cookielawinfo-checkbox-advertisement
Reddotgrocer.com
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR compliance of the website.
1 Year
Cookielawinfo-checkbox-analytics
Reddotgrocer.com
Used to detect if the visitor has accepted the statistics category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.
1 Year
Cookielawinfo-checkbox-functional
Reddotgrocer.com
Determines whether the user has accepted cookie consent box.
1 year
Cookielawinfo-checkbox-necessary
Reddotgrocer.com
Determines whether the user has accepted cookie consent box.
1 year
Cookielawinfo-checkbox-performance
Reddotgrocer.com
Stores the user’s cookie consent state for the current domain.
1 year
Cookies.js
Reddotgrocer.com
Determines whether the user has accepted cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presenting again upon re-entry.
Session
Elementor
Reddotgrocer.com
Used in context with the website’s WordPress theme. The cookie allows the website owner to implement or change the website’s content in real-time.
Persistent
17_az
Paypal.com
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.
1 day
M
m.stripe.com
Determines the device used to access the website. This allows the website to be formatted accordingly.
2 years
PHPSSID
Reddotgrocer.com
Preserves user session state across page requests.
Session
Ts_c
Paypal.com
Used in context with the PayPal payment-function on the website. The cookie is necessary for making a safe transaction through PayPal.
3 years
Wc_cart_hash_#
WooCommerce
Keep shopping cart while users shop at the website.
Persistent
Wc_fragments_#
WooCommerce
Stores visistors login information so they don’t need to keep logging in if browser is closed.
Session
Mailchimp_landing_site
Reddotgrocer.com
Used to register how the user entered the website. This function is provided by Mailchimp.
27 days
Tk_lr
Reddotgrocer.com
Collects data on visitors’ preferences and behaviours on the website. This information is used to make content and adveritsement more relevant to the specific visitor.
1 year
Tk_or
Reddotgrocer.com
Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website. This information is used to make content and advertisement more relevant to the specific visitor.
5 years
Tk_r3d
Reddotgrocer.com
Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website. This information is used to make content and advertisement more relevant to the specific visitor.
2 days
Tk_tc
Reddotgrocer.com
Collects data on visitors’ preferences and behaviour on the website. This information is used to make content and advertisement more relevant to the specific visitor.
Session
cookielawinfo-checkbox-others
Reddotgrocer.com
Stores the user’s cookie consent state for the current domain.
1 Year

Overige cookies

Wij maken geen gebruik van derde partijen en daardoor worden er geen cookies geplaatst van andere partijen.

 

Mocht u op deze website toch cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten

Cookies verwijderen of uitschakelen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt  u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt, moet aanpassen.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde onderdelen helemaal niet meer kunt zien.

Hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Kijk daarvoor in de handleiding of bij de helpfunctie van uw browser.

Wijzigingen

Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Vragen?

Heeft u vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op met ons via e-mail info@reddotgrocer.com of bel ons op telefoonnummer +49

Deze cookie verklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 oktober 2021.

Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics

Laatste update: 15 augustus 2018


Gebruikt u Google Analytics, dan verwerkt u met analytische cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers.
Vr aagt u geen toestemming voor het plaatsen van deze analytische cookies? Doorloop dan de 6 stappen in deze
handleiding om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen. Dit is nodig om aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) te voldoen.¹

1. Bewerkersovereenkomst met Google afsluiten

Op grond van artikel 28 van de AVG moet u als verantwoordelijke een verwerkersovereenkomst afsluiten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoekers. U kunt deze overeenkomst aangaan via het instellingenmenu
van Google Analytics.

Had u al een verwerkersovereenkomst met Google vóór december 2016? Dan ziet u nu een verzoek om de gewijzigde overeenkomst te accepteren. Deze overeenkomst bevat een alinea over de nieuw toegevoegde mogelijkheden voor Analytics als betaalde ‘Analytics 360’-dienst.

Om de gewijzigde overeenkomst te accepteren, doet u het volgende:

 • Log in met uw webmasteraccount.
 • Kies Beheer.
 • Kies Accountinstellingen
 • Scroll naar de onderkant van de pagina naar het kopje Aanpassing van de gegevensverwerking.
 • Klik op ‘Geüpdatet amendement’. U ziet nu een pop-upscherm met de aangepaste tekst van de bewerkersovereenkomst.
 • Klik op ‘Akkoord’. U ziet nu een nieuw tussenscherm.
 • Klik op ‘Opslaan’ om de overeenkomst echt aan te gaan. U heeft nu een bewerkersovereenkomst
  met Google.

2. Google niet het volledige IP-adres laten verwerken (Anonymize IP)

IP4-IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van uw websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit ‘anonimiseren’.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een persoonsgegeven is. Het gaat bij IPv4 namelijk om een groep van maximaal 256 computers. Maar de AP vindt het verwijderen van het laatste octet wél een belangrijke maatregel om de risico’s voor uw websitebezoekers te verkleinen.

U doet dit op de volgende manier:

 • Log in met uw webmasteraccount.
 • Ga naar Property-instellingen.
 • Klik op Trackinginfo.
 • Selecteer de optie Trackingcode.
  U ziet nu een voorbeeld van een algemene sitetag (gtag.js) die u kunt toevoegen aan het <HEAD>-
  gedeelte van elke webpagina die u wilt bijhouden.
 • Voeg aan dit voorbeeld de geel gemarkeerde configuratie-optie toe zoals in het voorbeeldhieronder.
 • Let op: bewaar een schermafdruk met datum/tijd van het moment dat u deze regel heeft
  toegevoegd aan de broncode van uw website, zodat u desgevraagd kunt aantonen wanneer u deze privacyvriendelijke maatregel heeft toegepast.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id= UA- xxxxxxx-x “></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());
gtag(‘config’, ‘UA-xxxxxxx-x’, { ‘anonymize_ip’: true }); // Toelichting AP: Hiermee zet u de IPmaskering
aan
</script>

3. Gegevens delen met Google uitzetten

In de standaardinstellingen van Google Analytics is aangevinkt dat u gegevens deelt met Google voor de volgende 5 doelen:

 • producten en services van Google (verbetering hiervan);
 • benchmarking (vergelijking van geaggregeerde gegevens met andere websites)
 • technische ondersteuning;
 • accountspecialisten (toegang voor -);
 • Google-verkopers/salesexperts (toegang voor -).

Als u deze standaardinstellingen niet wijzigt, gaat u ermee akkoord dat Google de verzamelde persoonsgegevens van uw bezoekers voor eigen doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het maken van benchmarks van de prestaties van vergelijkbare websites en voor verbetering van andere Googleproducten en diensten. Hierdoor treedt Google niet louter meer op als uw bewerker, maar ook als verantwoordelijke. U dient in dat geval toestemming aan bezoekers te vragen namens Google voor de verwerkingen van persoonsgegevens met Analytics-cookies.

Om dit uit te zetten, doet u het volgende:

 • Log in met uw webmasteraccount.
 • Kies Beheer.
 • Kies Accountinstellingen.
 • Vink alle 5 de opties uit.

4. Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitzetten

Als u stap 3 heeft uitgevoerd, kan Google nog steeds gegevens van uw websitebezoekers gebruiken,  namelijk voor advertentiedoeleinden. Dit moet u op een andere plek uitschakelen. U doet dat als volgt:

 • Log in met uw webmasteraccount.
 • Ga naar Property-instellingen.
 • Klik op Trackinginfo.
 • Selecteer de optie Gegevensverzameling.
 • U ziet nu twee opties waardoor Google de Analytics-gegevens alsnog voor advertentiedoeleinden kan gebruiken.
 • Als u ook een advertentieproduct van Google gebruikt, staan deze twee opties standaard aangevinkt.
 • Klik deze twee opties uit en klik op Opslaan.

5. Niet per ongeluk de functie voor User ID's inschakelen

Google biedt de mogelijkheid om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen. Dit mag alleen met voorafgaande toestemming van gebruikers. Controleer daarom of deze instelling niet per ongeluk staat ingeschakeld:

 • Log in met uw webmasteraccount.
 • Ga naar Property-instellingen.
 • Klik op Trackinginfo.
 • Selecteer de optie User ID.

6. Informeren over gebruik Analytics en opt-out

U mag met Google Analytics-cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers verwerken zonder hun voorafgaande toestemming (zie de uitleg in de voetnoot op p. 1). Maar u moet uw bezoekers hierover wél informeren, bijvoorbeeld via uw privacybeleid. Neem hierin onder meer op dat u:

 • Google Analytics-cookies gebruikt;
 • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
 • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De AP adviseert om daarnaast uw bezoekers een opt-outmogelijkheid te bieden voor Google Analytics. Google geeft hiervoor twee verschillende mogelijkheden:

¹ Op grond van artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet bent u verplicht om toestemming te vragen aan uw websitebezoekers
voorafgaand aan het plaatsen van alle soorten cookies, tenzij deze onder de drie uitzonderingen vallen. Er is géén toestemming
vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor de privacy van uw websitebezoekers. U verwerkt met dit soort
‘onschuldige’ analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de
grondslag van de noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang (artikel 6.1, onder f, van de AVG). Dit houdt in dat u ook
op grond van de AVG geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeft te vragen.